Sokszínűség és befogadás

Hasonlóak vagyunk, és mégis mennyire különbözőek. Eltérő bőrszín, magasság, karakter. Nők, férfiak, fiatalok, idősek. Európai, amerikai, afrikai,ázsiai. Katolikus, muzulmán, budhista, hindu. Családos, kismama, egyedülálló,elvált. Ezek csak a legáltalánosabb címkék, melyeket használunk saját magunk leírására, melyek kimondva, vagy kimondatlanul meghatározzák identitásunkat. Én is érintett vagyok…mindannyian érintettek vagyunk, hiszen a diverzitás az egyediségünkről, az egyéniségünkről, vagyis rólunk szól. Különbözünk és hasonlóak vagyunk és ennek elfogadásában hatalmas kihívás és óriási erőforrás rejlik.

De vajon mennyiben határozzák meg ezek a skatulyák a mindennapi életünket? És mennyire a mindennapi munkánkat? Számítanak ezen különbségek vagy hasonlóságok, amikor beülünk az íróasztalunk mögé, felállunk a katedrára, beállunk a pult mögé, beülünk az autóba, felvesszük a telefont, elküldjük az e-maileket, vagy egy asztalnál ülünk egy megbeszélésen? Mennyiben befolyásolnak, határoznak meg minket, gazdagítanak bennünket e tulajdonságaink, melyeknek egy része eleve adott, más része a szabad választásunk következménye, esetleg egy szerencsétlen baleset, életkörülmény vagy betegség folyománya?

Gyorsan változó, globális világunkban, a tudás alapú társadalmak és innovatív technológiák által meghatározott 21. században a vállalatok teljesítményét, sikerességét, versenyképességét sokkal inkább határozzák meg a munkavállalóik, mint a technikai erőforrásaik vagy a rendelkezésre álló nyersanyagok. Hogyan támaszkodhatunk a bennünk rejlő különbségekre és hasonlóságokra a munka világában?

A tudósok négy globális megatrendet emelnek ki a sokszínűség terén, melyek meghatározzák üzleti lehetőségeinket és formálják környezetünket. Elsőként a földrajzilag kitágult üzleti lehetőségeket említeném. A feltörekvő piacok egyre növekvő, gazdaságilag megerősödő középosztálya számos vállalat számára hatalmas növekedési lehetőséget képviselnek. Nemcsak a piacok globalizálódnak, de a vállalatok és üzleti együttműködések is lebontották a határokat. A technológia fejlődésével és a szélesedő kínálat következtében a fogyasztói elvárások kifinomultabbak lettek. A megjelenő „mikromarketing” trendek pedig éppen a személyre szabott termékek és szolgáltatások mentén alakítanak ki új üzleti megoldásokat. A különböző fogyasztói csoportok, vagy akár egyéni, személyes igények megismerése és kiszolgálása elengedhetetlen a sikerhez. Harmadik mega-trendként jelenik meg az innováció, melyet támogat a gyorsítósávban vágtázó digitálisforradalom, a globális információ áramlás, a világméretű közösségi háló, illetve a megosztáson alapuló és egyéb újszerű üzleti modellek, melyek drámaian változtatták meg a gondolkodásmódunkat és értékrendszerünket. Az utolsó elem a négyes fogatban pedig a tehetség, ahol a generációk kérdése, globális munkaerő-áramlás, a tapasztalat és a tudás halmozódása, az eltérő munkastílus, a különböző igények és elvárások játsszák a főszerepet.

Ezek a globális trendek határozzák tehát meg azt, hogyan fordulunk a sokszínűség kérdésköréhez. Persze az, hogy nyitott egy vállalat vagy egy társadalom a sokszínűségre, az csak az első lépés, amit rögtön követ a második is, vagyis az elfogadás. Ha már feltérképeztünk a küldözőségeket és egyediségeket a környezetünkben és a munkahelyünkön, ha már észrevesszük azokat, figyelünk rájuk, akkor hogyan tudjuk mindezt integrálni, értéket teremteni a sokszínűségből, erőforrásként látni azt, lehetőségként kezelni? Vajon elég mozgáskorlátozott feljárókat építeni, családbarát munkahely díjat nyerni, akadálymentes vállalati on-boarding programot kidolgozni, vegán menüt és meditációs szobát kínálni, baba-mama sarkot kialakítani? Milyen valós igényei vannak az egyes munkavállalóknak, hogyan lehetne segíteni, hogy „önmaguk legjavát” nyújthassák a munkahelyükön, otthon, a társadalomban?

Egyéni megoldásokra, fenntartható modellekre, hatékony stratégiákra van szükségünk. Ez a sokszínűség terén az empátia fejlesztésén, az előítéletek megkérdőjelezésén, és az egyéniségben rejlő erő felértékelésén keresztül lehetséges. Az empátián keresztül meghallhatjuk, megláthatjuk és megérthetjük a különbözőségeinek, egyéni igényeinket, eltérő helyzetünket, melyek időről időre, különböző élethelyzetekben sokat változnak, teljesen átalakulnak. Életünk során az események sodrásában számtalanszor kerülünk át egyik sztereotip kategóriából a másik kategóriába, amikor megtapasztalhatjuk mindazt, amit korábban csak az empátiánkon keresztül tudtunk átérezni. Társadalmunkban számtalan előítélet létezik a különböző társadalmi osztályokról, a nők helyzetéről és szerepeiről, a korosztályok és generációk különbségeiről, vallási hovatartozásról, vagy a pozíciókkal, munkakörökkel kapcsolatban. Gondoljuk csak végig, saját magunk milyen társadalmi kategóriákba illünk bele, es azzal kapcsolatban milyen pozitív, vagy akár negatív társadalmi percepciókkal találkoztunk már! És milyen kevés igaz ránk maradéktalanul! Ha felülemelkedünk az előítéleteken, ha képesek vagyunk az egyént meglátni, megismerni elfogadni, akkor lesz csak lehetőségünk megtalálni másokban és saját magunkban is azokat a rejtett erőforrásokat, melyek a sokszínűségünkből erednek. Egy elfogadó vállalati környezetben, nyitott és befogadó társadalomban mindenkinek lehetősége van arra, hogy „önmaga legjobbját” adja, így teremtve értékeket.

Enyedi Márta

 

Coaching Határok Nélkül (CHN) 2011 szeptembere óta zajló rendezvénysorozat, amelynek célja, Magyarországra hozni a nemzetközi coaching szakma és a vezetőfejlesztés elismert – nemzetközi viszonylatban is a legkimagaslóbb tudású – szakértőit.

A programok szervezőjeként és ICF MCC akkreditált coachként fontos számomra a folyamatos tanulás. Nemzetközi tudás hazai terepen megengedhető áron.
Erre vállalkoztam. Ez a CHN.
Ábri Judit

 


Vélemény, hozzászólás?